Betrokkenheid

Betrokkenheid… Wat maakt het uit?

Ik kan mij goed voorstellen dat we tegenwoordig als medewerker een beetje onzeker worden. We moeten bevlogen zijn, gepassioneerd, een flinke dosis leiderschap tonen en de evangelist zijn voor de organisatie. Ik denk dat we al een bijzonder grote stap kunnen maken als we ons ‘slechts’ focussen op de Betrokkenheid en onze Mindset. In deze blog zal ik ingaan op mijn visie van betrokkenheid bij organisaties.

 

Mindset en Betrokkenheid van medewerkers bij hun werk en organisatie zijn een belangrijker voorspeller van succes. Onderzoek van Gullup toont aan dat Nederland bijzonder slecht scoort als het gaat om Betrokkenheid van medewerkers. Misschien was het mijn naïeve kant, maar ik val echt van mijn krukje van dit soort cijfers. Naast de echt betrokken medewerkers loopt bij een gemiddelde organisatie 80% van de medewerkers wat gelaten rond te hangen en 11% zijn medewerkers die willens en wetens de boel saboteren als ze daar de kans voor krijgt. Komen we hier nou echt elke dag ons bed voor uit?

Wat de oorzaak is voor de lage betrokkenheid is vrij complex, maar ik zal een poging wagen: Er zijn twee cijfers die richting geven. Wereldwijd vindt 55% van de werknemers het werkklimaat demotiverend, en in Nederland is dat maar liefst 68%. Als belangrijke reden voor het demotiverende werkklimaat is de rol van de direct leidinggevende essentieel.

Kortom: Wat het goede nieuwe is! We kunnen dit alleen maar verbeteren 🙂

De belangrijkste elementen zijn:

  • Ervaar ik verbinding en vertrouwen?
  • Kan ik het verschil maken
  • Is het werk zinvol?

Ik ben van mening dat het grootste verschil gemaakt kan worden door de sales professional zelf. Hoe serieus ben je met je werk bezig? Hoe betrokken ben je bij je organisatie? Te vaak zie ik sales professionals die onvoldoende op de hoogte zijn van visie, strategie en missie van het bedrijf waarvoor ze werken. Organisaties hebben niet alleen een brengplicht, maar medewerkers ook een haalplicht! Je bepaalt voor een groot gedeelte je eigen betrokkenheid.

Een ander sprekend voorbeeld vind ik de mate waarin je je voorbereid op gesprekken, meetings en andere informatie die je tot je zou moeten nemen.

Ik heb sales professionals vaak gevraagd om eens een ROI te maken van hun eigen bijdrage voor hun bedrijf. Dit om inzicht te geven en besef te creëren dat er wel degelijk wat van je verwacht mag worden als je naar de kosten kijkt. Naast de financiële kant maakt het je werk ook een stuk plezieriger als je echt betrokken bent en het verschil kan maken voor de organisatie en klanten. Voor organisaties is belangrijk te weten dat onderstaande thema’s bepalend zijn voor de betrokkenheid van je medewerkers:

  1. Autonomie een belangrijker pijler voor betrokkenheid. De vrijheid en het vertrouwen van een organisatie om zelf beslissingen te nemen. Ik kom nog steeds heel veel organisaties tegen die volledig zijn doorgeslagen in regels en interne procedures. Mijn advies: buig ze om naar kaders!
  2. Werk moet zinvol zijn! We geven er ontzettend veel vrije tijd voor op, dus voor sales professionals is het belangrijk dat ze het gevoel hebben dat ze een verschil maken.
  3. Freud heeft het al hoog op zijn lijstje staan met levensbehoefte, maar ook voor de sales professionals is erkenning voor het werk en de prestaties die zij neerzetten essentieel voor het vergroten van de betrokkenheid bij de organisatie.

Zoals ik al zei: ik vind dat een organisatie betrokkenheid van de medewerker mag verwachten. Een sales professional moet gretig zijn om informatie te halen, om zich te verdiepen in de klanten en de ruimte creëert die hij nodig heeft om succesvol te zijn.

De organisatie kan hierbij zeker ondersteunen, door het klimaat te creëren! Daarbij kunnen de volgende stappen worden gezet:

  • Ga uit van de bestaande cultuur. Cultuur is alles. Weerstand vanuit cultuur helpt elk initiatief om zeep. Ondersteuning vanuit de cultuur is onmisbaar.
  • Stimuleer autonomie en ondernemerschap. Hierbij is het belangrijk dat de professional kaders heeft, maar niet wordt belemmerd door eindeloze regels. Ook nieuwe ideeën en initiatieven moeten worden gestimuleerd door management en directie.
  • Coach je leidinggevenden. Het is essentieel dat een leidinggevende hier op de juiste manier mee omgaat. Stimuleren en coachend leiderschap leidt tot een hogere betrokkenheid. Ik zie dit ontzettend weinig echt gebeuren in de praktijk. Te vaak gaat het over lijstjes, rapportages en wat sales professionals allemaal niet goed gedaan hebben…

Bedrijven met een hogere werknemersbetrokkenheid creëren meer banen en mensen die betrokken zijn geven zichzelf een hoger cijfer voor hun eigen gelukbeleving. Betrokken werknemers leveren werk van hogere kwaliteit; bedrijven met betrokken werknemers hebben meer en blijere klanten. Sterker nog, bedrijven die naast betrokken medewerkers maar óók betrokken klanten hebben, ervaren een boost van maar liefst 240 procent in hun prestatie gerelateerde bedrijfsresultaten ten opzichte van bedrijven zonder betrokken werknemers en klanten.

De consequenties van het vergroten van de betrokkenheid zijn groot: minder verloop, minder verzuim, meer werkplezier, meer deals, meer omzet, hogere klanttevredenheid en minder frustraties op de werkvloer. Een daar moet je als organisatie en als salesprofessional natuurlijk wel tegen kunnen 🙂

Mocht je deze afweging serieus hebben genomen of er verder over willen sparren dan helpen wij graag bij het realiseren en implementeren van het stappenplan naar meer Betrokkenheid en een betere Mindset.

By | 2018-02-19T18:42:07+00:00 augustus 30th, 2017|Mindset|1 Comment

About the Author:

Ik ben partner bij SalesBreakThrough met het specialisme Mindset en Sales. Ik heb jarenlang ervaring in Salesmanagement in verschillende branches. Zo lang ik mij kan herinneren heeft het menselijk gedrag en denkpatronen mij enorm geïntrigeerd. Binnen SalesBreakThrough breng ik Mindset en Sales samen. In mijn werk geeft ik organisaties en hun medewerkers een kijkje in het menselijk brein. Waarom doen we wat we doen? Wat houdt ons tegen om succesvol te zijn. Belangrijke elementen zijn mentale veerkracht, hoe herstel je als Sales van een “nee”?. Ook focus is een belangrijk element die steeds vaker op de proef wordt gesteld. Een van mijn doelen is een mentale veerkrachtige en succesvolle salesomgeving. Met behulp van inzicht in psychologie en de juiste mindset kunnen we voor alle sales generaties een positieve en effectieve werkomgeving creëren. Daar zet ik mij graag voor in.